cases / Amsterdam Weerproof

De lancering van Amsterdam Weerproof

Weerproof_01.png
Services
  • Development
  • Brand campaign
  • Concepting
  • Design

Als full service digital agency verzorgde Key Agency de lancering van Amsterdam Weerproof. De organisatie, een initiatief van Gemeente Amsterdam en Waternet, zet zich in om Amsterdam beter voor te bereiden op extreem weer. In een nauwe samenwerking vertaalden we hun complexe boodschap naar pakkende communicatiemiddelen.

Top image.png

Weerproof: een merk met een missie

Oorspronkelijk gericht op regen, heeft Amsterdam Weerproof haar missie uitgebreid met drie gerelateerde belangrijke thema's: hitte, droogte, en overstromingsrisico. Omdat de originele naam Rainproof daar niet bij past, werd er voor Weerproof gekozen. Deze nieuwe naam, maar vooral ook de nieuwe thema’s en de noodzaak om in actie te komen, moesten bij de doelgroep overgebracht worden.

Het primaire doel van Amsterdam Weerproof is om professionals en bewoners in actie te brengen overlast als gevolg van extreem weer zo veel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door klimaatbestendig te bouwen (professionals) of door tegels in de tuin te vervangen voor groen (bewoners).

Initieel werden we benaderd om de website te vernieuwen en uit te breiden. Al snel vertrouwde Weerproof ons ook andere belangrijke middelen toe, zoals nieuw promotiemateriaal (brochures, stickers, animatievideo’ ect.), social content en een creatieve campagne om Amsterdammers te bereiken. Die laatste is ontwikkeld met behulp van AI.

In al deze middelen waren twee strategische keuzes belangrijk:

  1. De ingewikkelde context rondom klimaatverandering en de mogelijke actie die bewoners en professionals kunnen nemen, moesten begrijpelijk en in de taal van de doelgroep verteld worden.
  2. Klimaat is een veelbesproken onderwerp. Daarom moest communicatie opvallen en voor de doelgroep relevant zijn.

Met onze full service benadering wisten we de twee doelgroepen op verschillende manieren te bereiken met een begrijpelijke en triggerende boodschap. Daarbij maken we in alle uitingen bewust de keuze voor typisch Amsterdamse beelden en een Amsterdamse tone of voice.

Weerproof_05.png
Weerproof_09.png
Weerproof_10.png
Weerproof_11.png

Slimme producties voor nieuwe middelen

De website is ingericht om zowel professionals als bewoners zo snel en duidelijk mogelijk handvatten te bieden om in actie te komen en beter voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden. Daarnaast worden de vier klimaatthema’s duidelijk toegelicht en is er een interactieve kaart waar projecten te bekijken zijn. We zien dat de nieuwe website biedt wat bezoekers zoeken.

Er is ook promotiemateriaal gemaakt, zoals brochures en animatievideo’s. Vanuit deze middelen werd ook organische social content gecreëerd. Een slimme productie dus. Alle middelen samen vormen een samenhangende digitale ervaring.

Bekijk hier de gebouwde website
Weerproof_06.png
Weerproof_03.png
Weerproof_02.png

Behaalde resultaten

Bounce rate

-41,4%

Gemiddelde sessieduur

+85,2%

Groei volgers LinkedIn

+31,6%

De launchcampagne: eigenwijs met een rauw randje

Bij het uitwerken van de lanceringscampagne was de grootste uitdaging om de lastige boodschap toch opvallend en relevant te maken. Pakkend beeld en begrijpelijke copy zijn daarom een harde eis. Interessant aan de uitwerking is dat de beelden zijn gecreëerd met behulp van AI.

Een uitgedroogde gracht of een oververhit kantoor op de Zuidas; het schieten van die beelden zou een grote productie zijn. Slim gebruik van AI maakt het mogelijk om deze ongemakkelijke persoonlijke situaties toch realistisch weer te geven. Dat maakt de urgentie voelbaar voor de doelgroep. De copy 'Dit laten we toch niet gebeuren' betrekt de doelgroep bij het probleem, en laat zien dat zij onderdeel zijn van de oplossing.

Lees meer over de campagne
Weerproof_12.png

Behaalde resultaten

Thruplay rate campagnevideo’s:

40%

CTR search ads

19,1%

CTR social ads

1,85%

Goed om te weten

  • De AI beelden werden getest op straat. Zo wisten we of ‘de gewone Amsterdammer’ ook getriggerd werd door het gecreëerde beeld.
  • Alle teksten voor zowel de website als de animatievideo, de social posts en de campagne zijn geschreven op B1 taalniveau. Dat zorgt ervoor dat de complexe boodschap voor heel Amsterdam in begrijpelijke taal gepresenteerd wordt.
  • Tijdens het lanceringsevent voor de primaire doelgroep professionals, ontvingen we enthousiaste reacties over de stijl en communicatie rondom de nieuwe naam en thema’s.
  • De samenwerking met Amsterdam Weerproof zet zich voort. Zo is de campagne nog in volle gang en zullen we ook bij nieuwe initiatieven in 2024 betrokken worden door Amsterdam Weerproof.
Weerproof_13.png
Weerproof_04.png
Weerproof_08.png
Weerproof_07.png