cases / Metakids

Meer aandacht voor de ernst van metabole ziekten

Key Agency case: Metakids social media, foto van Thijmen
Services
  • Social marketing
  • Community management
  • Brand campaign
  • Influencer marketing
  • Social content

Metabole ziekten behoren tot de top-3 dodelijkste kinderziekten in Nederland. Metakids strijdt voor een wereld waarin deze slopende ziekten behandelbaar zijn en geen kind meer hieraan hoeft te overlijden. Onderzoek is de oplossing, daarom haalt Metakids zoveel mogelijk geld op om meer en sneller onderzoek mogelijk te maken. Key helpt Metakids om met digitale marketing een grote bijdrage te leveren aan het slagen in die missie.

Key Agency case: Metakids social media, influencer content

Bekendheid vergroten met social media

Eén van onze belangrijkste projecten voor Metakids is het vergroten van de bekendheid van metabole ziekten met de continue inzet van social media. Samen ontwikkelden we in 2019 de strategie, waarin het bereik van de Metakids ambassadeurs en de betrokkenheid van de achterban een belangrijke rol spelen.

Key Agency case: Metakids social media voorbeelden

Social content bepalen

Elke maand bepalen we samen met de redactie de inhoud van de contentkalender. We kiezen de onderwerpen die aan de orde moeten komen, bespreken de events die op de agenda staan en bekijken op welke gebeurtenissen we kunnen inhaken. Wij zorgen voor de creatie van de content voor de verschillende kanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter). Ook zorgen we ervoor dat de social posts en advertenties op de afgesproken momenten worden geplaatst. Vervolgens optimaliseren wij de campagnes en verzorgt Metakids het community management.

Key Agency case: Metakids social media, content voorbeelden

Stijgende resultaten

We bereiken de verschillende doelgroepen regelmatig met aansprekende en aangrijpende content over metabole ziekten en zien dat dit bijdraagt aan een grotere bekendheid van metabole ziekten. Bovendien zorgen onze optimalisaties, zoals A/B-tests op creatie en targeting, ervoor dat de cost per click (CPC) daalt en de engagement score stijgt. We behalen dus steeds betere resultaten!